Huisartsenkring Midden-Nederland

Absolute en relatieve contra-indicaties voor COVID-19-vaccinatie

Adviezen voor huisartsen, aios, en voor chauffeurs, verpleegkundig specialisten en physician assistants van de huisartsenposten die zijn uitgenodigd voor covid-19 vaccinatie met het Moderna vaccin in het weekend van 6 en 7 februari 2021. Informatie over absolute en relatieve contra-indicaties die nu bekend zijn, en ook de zaken waarvan het RIVM nu al aangeeft dat het geen contra-indicaties zijn.

BEKIJK DE INFORMATIE

De Kring verenigt de huisartsen in de regio Midden-Nederland en streeft t.b.v. haar leden na dat alle in de regio werkende huisartsen organisaties als een samenhangend, elkaar versterkend geheel functioneren. De Kring faciliteert en behartigt de belangen van huisartsen zodanig dat ze met een gezonde bedrijfsvoering doelmatige zorg kunnen leveren.
Lees verder

Abonneren op Voorpagina-feed