Absolute en relatieve contra-indicaties voor covid-19 vaccinatie

 

(Versie 2-3-2021)

Adviezen voor huisartsen en aios en voor chauffeurs, verpleegkundig specialisten en physician assistants van de huisartsenposten die zijn uitgenodigd voor de tweede covid-19 vaccinatie met het Moderna vaccin in het weekend van 6 en 13 maart 2021 via de LHV Kring Midden-Nederland.

Informatie over absolute en relatieve contra-indicaties die nu bekend zijn, en ook de zaken waarvan het RIVM nu al aangeeft dat het geen contra-indicaties zijn.

Tip: download deze webpagina als Word-bestand

 

Omstandigheid

Advies

Heeft u een ernstige* allergische reactie gehad na de vorige vaccinatie of heeft u medicatie gekregen tegen een allergische reactie?

(Eén of meer “major” symptomen, zie bijlage).

Niet vaccineren.

Heeft u een milde tot matige allergische reactie gehad binnen vier uur na de vorige vaccinatie en is die vanzelf over gegaan?

Mogelijk niet vaccineren: mail tevoren naar secretariaatmn@lhv.nl of overleg op locatie met de aanwezige arts.

Waren er bij de eerste vaccinatie speciale maatregelen nodig?

Bijv. liggend vaccineren of langer afdrukken bij stollingsproblemen, aandachtspunten bij epilepsie.

Dezelfde maatregelen aanhouden.

Bij vragen overleg met arts.

Gebruik antistollingsmedicatie

Laag moleculair gewicht heparine (LMWH) of directe orale anticoagulantia (DOAC).

Bij éénmaal daags dosering: vaccinatie tenminste 6 uur na inname/injectie

Bij tweemaal daags dosering: vaccinatie 1 uur vóór volgende dosis.

Bij vitamine K-antagonisten acenocoumarol of fenprocoumon:

Bij een stabiele INR kan i.m. gevaccineerd worden. Bij een wisselende INR die regelmatig gecontroleerd moet worden door de trombosedienst, mag alleen i.m. gevaccineerd worden als de INR in de 7 dagen vooraf aan de vaccinatie <3,5 was.

Bent u de afgelopen 4 weken positief getest op COVID-19?

Niet vaccineren. Mail naar secretariaatmn@lhv.nl voor overleg.

Is er sinds de eerste vaccinatie iets in uw gezondheidstoestand veranderd?

 

Check eerst de lijst “Geen contra-indicaties” indien daar aangegeven als geen probleem: vaccineren. Anders of bij twijfel: mail tevoren naar secretariaatmn@lhv.nl of overleg op locatie met de aanwezige arts.

Koorts > 38,5.

Niet vaccineren.

Binnen 48 uur operatie gepland onder algehele anaesthesie.

Niet vaccineren / overleg met ziekenhuis.

Zwanger of IVF behandeling

Indien al zwanger toen voor eerste vaccinatie gekozen werd: tweede vaccinatie geven.

Indien sindsdien zwanger: overleg arts.

 Beleid bij allergische reacties na eerste vaccinaties:

Major symptomen anafylaxie: absolute contra-indicatie  Tenzij > dan vier uur na vaccinatie: dan overleg met arts.

Huid of mucosa

• Gegeneraliseerde urticaria of gegeneraliseerd erytheem

• Angio oedeem (niet aangeboren), lokaal of gegeneraliseerd

• Gegeneraliseerde jeuk met een rash

 

Cardiovasculair

• Gemeten lage bloeddruk

• Klinische diagnose van shockverschijnselen op basis van meerdere van de volgende symptomen o Tachycardie

o Capillaire refill trager dan 3 seconden

o Verminderde (zwakke) pols (volume)

o Duizelig, verlaagd bewustzijn of bewustzijnsverlies

 

Respiratoir

• Bilaterale wheeze (bronchospasme)

• Stridor, gevoel van dichte keel

• Zwelling bovenste luchtwegen (lippen, tong, keel, uvula of larynx)

• Respiratoire distress/benauwdheid

o Tachypneu

o Verhoogd gebruik van hulpademhalingsspieren

o Intrekken

o Cyanosis

o Grunting (snurken, kreunen)

Minor symptomen anafylaxie die vanzelf zonder medicatie zijn overgegaan:

Absolute contra-indicatie:

 • Één of meer minor symptomen binnen vier uur na vaccinatie
 • Minor symptomen in meer dan één orgaansysteem
 • Medicatie genomen

 

Relatieve contra-indicatie:

 • één minor symptoom dat vanzelf is overgegaan
 • meerdere minorsymptomen langer dan vier uur na vaccinatie die vanzelf zijn overgegaan.

 

Overleg tevoren via secretariaatmn@lhv.nl of op de vaccinatielocatie met de aanwezige arts.

 

Huid en slijmvliezen

• Gegeneraliseerde jeuk zonder rash

• Gegeneraliseerd prikkerig gevoel

• Lokale injectie plaats urticaria

• Rode jeukende ogen

 

Cardiovasculair

• Slechte perifere circulatie op basis van twee of meer symptomen 1. Tachycardie 2. Capillaire refill trager dan 3 seconden 3. Verlaagd bewustzijn/duizelig

 

Respiratoir

• Persisterende droge hoest

• Hees/ hese stem

• Niezen of loopneus/rhinorrhoe

Maag-darm

• Diarree

• Buikpijn

• Misselijk

• Braken

Geen contra-indicaties

Geen contra-indicaties zijn:

 • verkoudheid, lichte infectie van de bovenste luchtwegen, lichte maagdarminfecties, zonder koorts >38,5°C; echter, personen met klachten passend bij COVID-19 mogen niet naar de vaccinatielocatie komen (het landelijk kader Vaccineren tijdens de COVID-19-pandemie is wel van toepassing; zie bijlage 4);
 • borstvoeding: in de bijsluiter staat vermeld dat er onvoldoende bekend is over de veiligheid van vaccinatie met COVID-19-vaccin bij het geven van borstvoeding; het is echter aannemelijk dat het COVID-19-vaccin net zoals andere niet levende vaccins, niet in de moedermelk terecht komt en vaccinatie geen enkel bezwaar vormt;
 • antibioticagebruik;
 • stabiele neurologische aandoeningen of convulsies in de familie;
 • chronische aandoeningen;
 • stofwisselingsstoornissen;
 • auto-immuunziekten;
 • asplenie;
 • astma, eczeem, allergie (tenzij het een allergie betreft voor een bestanddeel van het vaccin);
 • ondervoeding, geen enkele voedingstoestand is een contra-indicatie op zich;
 • kippeneiwitallergie;
 • hartafwijkingen zijn geen contra-indicatie, maar juist een extra indicatie voor vaccinatie.
 • lokale en milde systemische bijwerkingen (zoals zwelling, roodheid rond de injectieplaats, verhoging) na een vorige vaccinatie zijn geen contra-indicatie, tenzij het een zeer ernstige allergische reactie of een zeer snelle (binnen 4 uur) en uitgebreide reactie na een eerdere toediening van hetzelfde vaccin betreft;
 • anafylactische reactie na een ander vaccin, medicijn, wespensteek, bijensteek of voedingsmiddel is geen contra-indicatie, maar wel een reden tot voorzorgsmaatregelen en een observatieperiode na de vaccinatie van 30 minuten. Let op: Ze mogen wel gevaccineerd worden, maar ze moeten niet preventief antihistaminica toegediend krijgen. Antihistaminica vermindert de huidreactie wel, maar het mechanisme dat shock veroorzaakt gaat door. Dus het bemoeilijkt het herkennen van het beeld en stopt de shock niet. Zie ook de Handreiking voor het beoordelen van allergische reacties na COVID-19-vaccinatie.

Bronnen:

LCI-Richtlijn covid-19 vaccinatie versie 25 februari 2021

NHG-Handleiding Covid-19 vaccinaties versie 2.0 25 januari

Triagelijst covid-19 vaccinaties UMCU januari 2021

Triagelijst tweede covid-19 vaccinatie UMCU januari 2021

 LCI-Handreiking voor het beoordelen van allergische reacties na COVID-19-vaccinatie versie 23 februari 2021