Berthon Rikken stelt zich voor

 
Mijn naam is Berthon Rikken, en ik wil me graag aan jullie voorstellen als nieuwe bestuurder van de Kring Midden-Nederland.
Berthon Rikken stelt zich voor
Berthon Rikken, bestuurslid

Ik ben sinds 2000 huisarts, heb 2 jaar waargenomen in de stad en regio en ben HIDHA geweest, waarna ik in 2002 een praktijk aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht heb overgenomen. Ik heb de hele opkomst van POH's, HAP, GEZ, kleinere praktijken, NHG-Standaarden, CRP-apparaat, thuisarts.nl, transitie jeugd, sluiting van verzorgingshuizen etc. meegemaakt. Inmiddels hebben wij een hele mooie praktijk met meerdere huisartsen, POH's en praktijkassistentes in een goed functionerend wijkteam met andere 1e-lijns zorgverleners.

Lees verder: Bestuurlijk actief ben ik in meerdere of mindere mate al vanaf mijn HAIO-tijd geweest (LOVAH-bestuur!); vanaf 2014 ben ik voorzitter van het Utrechts Fonds Achterstandswijken, waar we heel mooie innovatieve projecten voor de huisartsen in de achterstandswijken hebben kunnen ontwikkelen, zoals het Uurgesprek, Welzijn-op-Recept, Studiereizen, Krachtige Basiszorg. Ook hebben we landelijk de opslaggelden flink kunnen verhogen, een interessant proces waarin we intensief hebben samengewerkt met zorgverzekeraars (m.n. ZK!), LHV, InEen en NZa. Nu ik er 4½ jaar zit, kwam een positie van Kring Bestuurslid beschikbaar en dat leek mij een hele mooie plek om mijn opgedane ervaring in zowel de praktijk als bestuurlijk te kunnen inzetten voor de huisartsen in Midden-Nederland.

Mijn anker en meetlat daarbij is de spreekkamer: daar moeten jullie zo eenvoudig, probleemloos, regelarm en netjes betaald kunnen werken. En met jullie bedoel ik onze beroepsgroep in de volle breedte: praktijkhouders, HIDHA's, huisartsen in dienst van gezondheidscentra en de waarnemers in alle soorten en gedaantes.

Ons werk wordt voor een deel bepaald door landelijke afspraken, waar we als Kring intermediair zijn richting de regio's; maar de rol van de regio als contractpartij voor bv O&I is minstens zo bepalend; als Kring willen we de regio's graag verbinden en faciliteren, een proces dat door mijn bestuurlijke voorgangers al fantastisch is gestart. Naast de landelijke en regionale dossiers is er een aantal dat meer op Kring-niveau ligt: de ziekenhuizen, SALTRO, GGZ-instellingen en last but zeker not least: het Zilveren Kruis dossier.

Door omstandigheden is het zelfs zo dat we een heel nieuw bestuur kunnen starten, ik hoop vurig op twee nieuwe enthousiaste collega's die net zo als ik trots zijn op ons beroep, en die samen met mij en het regiobureau willen helpen dat ons prachtige huisartsen vak in de spreekkamer zo makkelijk mogelijk uitgeoefend kan blijven worden!

Met vriendelijke groet,

Berthon Rikken