Bestuursblog: “Als je begrijpt wat ik bedoel”

 
 
Aan deze vertwijfelde uitroep van Heer Bommel werd ik de afgelopen maanden herinnerd tijdens de gesprekken met onze regionale verzekeraar. Er is door de LHV samen met InEen een hoofdlijnenakkoord gesloten met VWS en ZN voor de komende jaren. Minister Bruins is verheugd dat het tot stand gekomen is en hoopt dat dit hoofdlijnenakkoord regionaal uitgewerkt gaat worden in een gesprek tussen huisartsen en verzekeraar. Dat is althans de bedoeling.
Bestuursblog: “Als je begrijpt wat ik bedoel”
Henk van den Assem, voorzitter

Uitwerking is alleen mogelijk als beide partijen het hoofdlijnenakkoord op dezelfde wijze interpreteren en dat er vooral geen misverstand is over de bedoeling van zo’n akkoord.

In het kort komt het hoofdlijnenakkoord er op neer dat er investeringsruimte geboden wordt aan de eerstelijn/huisartsen om het werk dat op hen afkomt te kunnen opvangen en te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek geleverd wordt. Dat is, in mijn ogen, alleen mogelijk als de huisarts voldoende ondersteuning heeft door een optimaal samengesteld en gefinancierd huisartsteam en een regio-organisatie die aantoonbaar werk uit handen neemt.

Huisartsenzorg is vandaag de dag zorg die door de huisarts en haar/zijn team geleverd wordt. De inhoud van die zorg is de afgelopen jaren veranderd. Een ziektegeval werd een ziektegetal en een ziekte veranderde in een risicoprofiel. Diagnose is meer en meer een voorspelling. Medicatie is grotendeels preventief van aard en de individuele patiënt wordt gezien in de context van de populatie. Al die veranderingen zorgen er voor dat de huisarts gelukkig niet meer de enige is die de patiënt van dienst kan en moet zijn. Die patiënt is al lang gewend aan meewerkende doktersassistenten, POH-S, POH-GGZ en ouderenzorg. En de huisarts zelf leert omgaan met praktijk- en populatiekenmerken en big-data.

De bedoeling van hedendaagse huisartsenzorg is niet meer alleen individuele aandacht voor ziekte en kwalen maar juist ook oog hebben voor het voorkomen van die ziekten en kwalen. Dat betekent dat de huisarts in de komende jaren niet alleen een optimaal ondersteunend team moet hebben maar ook een ondersteunende regio-organisatie.

Dat is de bedoeling.

Maar wordt die bedoeling ook begrepen? En wordt die bedoeling ook nagestreefd?

Daar wringt op dit moment de schoen. LHV, InEen en de Kringen zijn momenteel voortdurend bezig om de verzekeraar te wijzen op de bedoeling van het hoofdlijnenakkoord en de bedoeling van het Velzel rapport en de bedoeling van O&I (Organisatie en Infrastructuur). De verzekeraar heeft een eigen bedoeling met de huisartsenzorg en dit is het moment waarop wij als huisartsen bijzonder waakzaam moeten zijn dat niet anderen dan wijzelf richting gaan geven aan de organisatie van huisartsenzorg. 

Hier en nu wordt duidelijk wat het nut van LHV, Kring en InEen is. Alleen door gezamenlijke inspanning zijn wij in staat om de inhoud van het vak maar ook de ondersteuning zodanig te definiëren en te laten financieren dat wij als huisartsen nog lang ons mooie vak met plezier kunnen uitoefenen.

Want ook dat is uiteindelijk de bedoeling.

Henk van den Assem