Bestuursblog: Na Woudschoten een kernwaarde erbij…

 
 
Op 21 januari werd in Woudschoten de presentatie gegeven van de herijkte kernwaarden voor de huisartsenzorg. Na vele denksessies in het hele land en een enquête onder alle huisartsen werd op historische grond na 60 jaar opnieuw stilgestaan bij wat wij met zijn allen belangrijk vinden om als huisarts goed ons werk te kunnen doen.
Bestuursblog: Na Woudschoten een kernwaarde erbij…
Hiltjo Graafland, bestuurder

Natuurlijk kenden we ze al: “persoonsgericht, generalistisch en continu”. Maar vanaf nu zijn ze aangescherpt (o.a. medisch-generalistisch) en is een kernwaarde toegevoegd: “gezamenlijk”. De huisarts is immers een teamspeler, zoekt de gezamenlijke aanpak, met de patiënt, met anderen binnen de huisartsenzorg, en met andere zorgverleners en daarbuiten. 

Omdat opgehaald is wat we met zijn allen vinden zou het niemand hoeven te verbazen. De praktijkteams zijn groter en complexer, we worden geconfronteerd met allerlei samenwerkingsvraagstukken, waar lang niet altijd makkelijk antwoord op is te vinden. En toch, of juist daardoor: word ik er wel blij van. Dat dit aspect wordt gezien als onmisbaar deel van het huisartsen vak.

Ben je ook benieuwd naar alle resultaten?Een hele prettige dag!

Hiltjo Graafland