Het dak eraf

 
 
Na de dramatische ineenstorting van de brug bij Genua wordt in de Italiaanse media nog steeds gediscussieerd in welke mate het te voorzien was geweest. Ondertussen zeeg ook het dak van de middeleeuwse San Guiseppe dei Falegnami-kerk in het historische centrum van Rome ineen. Dat zou onverwacht zijn, maar wel is bekend dat door de besparingen de Italiaanse overheid niet in staat is voldoende onderhoud te plegen aan veel historische gebouwen, en andere voorzieningen, zoals wegen. Ik las dat in Rome zelfs een vrijwillig burgerinitiatief actief is en met emmertjes asfalt rond gaat om de ergste en diepste gaten in het wegdek te dichten en zo ongelukken te voorkomen.
Het dak eraf
Hiltjo Graafland, bestuurder

Sommige huisartsen voelen zich misschien wel net zo verloren als de vrijwilligers in Rome. Ingesloten in een inert systeem, dat niet het comfort geeft en de veiligheid die je mag verwachten, noch als burger noch als gezondheidswerker. Een systeem dat niet voorziet in voldoende middelen en mogelijkheden. Uitvoerders, verzekeraars incluis, die je op pad sturen met complexe opdrachten die niet waar te maken zijn. Dat vraagt om problemen.

Na de grote veranderingen en bezuinigingen bij bijvoorbeeld de jeugdzorg, de GGZ en de ouderenvoorzieningen staan we voor nieuwe uitdagingen. Daarvoor moeten we samenwerken in regio’s die de huisartsen goed ondersteunen kunnen en dat ook waar kunnen maken. Dat vraagt om een stevig en goed uitgedachte architectuur, een evenwichtig plan, en voldoende middelen voor de opbouw en het onderhoud. Dat vraagt ook om voldoende tijd en veel onderling vertrouwen. Het vraagt om de wil samen iets goed op te trekken zodat het bij weer en wind blijft staan.

Bij de perikelen rond O&I zien we door de slechte omstandigheden die de uitvoerder creëert op veel plekken de eerste scheuren in de wanden al ontstaan, terwijl het cement van de onderste laag nog niet is gehard. Dat geeft zorgen. We zullen daarom ons hard moeten maken voor onze zaak, om Romeinse toestanden te voorkomen, maar tegelijk moeten we samen ook voortvarend aan de slag.

Want het uiteindelijke doel is en blijft tenslotte om met adequate extra ondersteuning onze patiënten goede, veilige zorg dichtbij te kunnen verlenen door enthousiaste en gemotiveerde hulpverleners.

Alvast een prettige dag!         

Hiltjo Graafland