Bestuursontwikkelingen LHV Kring Midden-Nederland

 
 
Na afloop van zijn bestuurstermijn heeft Guus Hermsen begin februari jl. afscheid genomen. Recent hebben ook Henk van den Assem en Hiltjo Graafland aangegeven hun bestuurstaak, per onmiddellijk, neer te leggen. Zij hebben beiden geconcludeerd dat het voor de Kring beter is als zij nu ruimte maken voor nieuwe bestuurders.

Op de Kring ledenraadsvergadering van 19 februari jl. is een nieuwe bestuurder benoemd, Berthon Rikken, huisarts in Utrecht. Er wordt z.s.m. een voltallig Kringbestuur geformeerd om met nieuw elan en enthousiasme, voortvarend aan de slag te gaan. Cor Roubos, interim bestuurder en huisarts in Harderwijk en Berthon Rikken zullen voorlopig, samen met de regiobureaumedewerkers, de operationele taken oppakken. Voor meer informatie en/of contact kunt u contact opnemen met Francine Willemse, regiocoördinator via secretariaatmn@lhv.nl