Herziene Raamovereenkomst voorbehouden en risicovolle handelingen MN

 
 
Op initiatief van de Kring is de Raamovereenkomst geëvalueerd. Voor huisartsen is de belangrijkste wijziging dat alle in bijlage 2 opgenomen handelingen door de thuiszorginstelling moeten kunnen worden uitgevoerd, met bevoegd en bekwaam personeel. Hierdoor hoeft u als huisarts niet meer na te gaan welke handeling door welke thuiszorgorganisatie kan worden uitgevoerd. Op de kringwebsite treft u een overzicht van de aangesloten thuiszorgorganisaties aan.

Bovendien is het uitvoeringsverzoek zelf gedigitaliseerd, waardoor u het sneller kunt invullen. 

De herziene Raamovereenkomst is met instemming van Primair en Medicamus aangeboden aan de thuiszorginstellingen in MN. Wij hebben de thuiszorgorganisaties gevraagd uiterlijk 15 september de herziene Raamovereenkomst tekenen. De herziene Raamovereenkomst, het nieuwe gedigitaliseerde format uitvoeringsverzoek en de aangesloten thuiszorgorganisaties staan in het dossier voorbehouden handelingen van de kringwebsite en zijn openbaar.

Tip: vul voor de thuiszorgorganisaties waarmee u het meest te maken heeft het formulier vast in en sla dit op naam van de betreffende thuiszorgorganisatie op in uw computer of laptop. Dit scheelt weer werk.