Medicatiegegevens nu ook zichtbaar in de praktijk

 
 
Tijdens de regiobijeenkomsten LSP MN in 2014 werd er al om gevraagd, nu is het mogelijk: drie HIS’en maakten het mogelijk om via het LSP medicatiegegevens op te vragen.

Huisartsen met CGM Huisarts, Medicom of Promedico VDF én een aansluiting op het LSP kunnen medicatie-afleveringen opvragen van patiënten die bij de apotheek/apotheken toestemming hebben gegeven voor uitwisseling van deze gegevens. Zodra andere HIS’en deze functionaliteit hebben, laten we dit weten.  Als het goed is ontvangt u ook via uw HIS-leverancier informatie.

Voor huisartsen is het nuttig om een overzicht te hebben van de medicatie die zij zelf aan een patiënt hebben voorgeschreven én om te weten welke medicatie daadwerkelijk is verstrekt. Via het LSP kan dit, en kunt u beschikken over een actueel medicatieoverzicht. Het mooie van inzage via het HIS in de door de apotheek verstrekte medicatie is, dat je alle verstrekte medicatie ziet. Dus ook van andere voorschrijvers.

In het medio 2014 opgestelde Convenant medicatieproces MN is de apotheker verantwoordelijk voor het leveren van een actueel medicatieoverzicht aan de patiënt. Het is een verantwoordelijkheid van de  huisarts bij visite en contact met de patiënt het actuele medicatieoverzicht te bekijken en te bespreken, en de medicatie eventueel aan te passen. Met de toestemming van de patiënt kan de huisarts het actueel medicatieoverzicht van de patiënt nu digitaal bij diens apotheker inzien, als je Mira, Medicom of Promedico VDF als HIS hebt.