Nachtwaarneming op HAP Amersfoort

 
 
Op 10 februari is de Wagro bij een overleg geweest van Primair Huisartsenposten Amersfoort. Er is dit jaar gesproken over een mogelijke reductie van het aantal huisartsen in de nacht van drie naar twee.

In de vergadering is duidelijk geworden dat dit voorstel geen doorgang zal vinden omdat (o.a.) twee nachtartsen te weinig is voor een dergelijk grote regio. Er volgen nog notulen met uitgebreidere informatie.