Nieuws vanuit de laatste Landelijke WAGRO dag

 
 
Naar aanleiding van laatste landelijke WAGRO-dag in november 2018 hebben we een aantal feiten op een rij gezet over onderwerpen die vaak terugkomen op social media in discussies tussen huisartsen. Heb je hier vragen of opmerkingen over, laat het ons weten!
Krijgen praktijkhouders in hun inschrijftarief al een stukje extra betaald voor hun diensten?
Voor het doen van de ANW-dienst zit geen vergoeding in het inschrijftarief, het enige wat de NZa in de tariefbeschikking beschrijft is dat de praktijkhouder voor het ‘borgen’ van de 24-uurs huisartsenzorg betaald wordt via het inschrijftarief. Dat komt in de praktijk neer op het sluiten van een contract met de HAP. De NZa kan niet aangeven hoeveel euro precies daarvoor gereserveerd is in het inschrijftarief.
Het NZa uurtarief voor ANW-zorg is € 76,57

Hoe zit het met de verandering van inkomsten van praktijkhouders en waarnemers in de laatste jaren?
Het uurtarief van waarnemers is momenteel rond de € 60 (cijfers uit de tarievenmonitor). Het gemiddelde in 2011 was € 54. De waarneemtarieven zijn de afgelopen jaren dus wel gestegen. Om een vergelijking te maken met praktijkhouders is 2015 nog van belang, daar komt uit de tarievenmonitor een iets lager tarief dan in 2018, gemiddeld 57 à 58 euro. Dat is een toename van circa 7%. Voor praktijkhouders kunnen we het resultaat van de praktijk gevonden in 2010 door de NZa tegen de omzet in 2015 zetten, dat is: 2010 per fte = €150.834, en in 2015 per fte. = €154.610 = 2,5% toename.

Zijn er cijfers over het aantal praktijkovernames in de afgelopen jaren?
Hier zijn helaas geen cijfers over gevonden

Willen waarnemers geen praktijkhouder meer worden?
Ongeveer 4 van de 10 waarnemers wil in de nabije toekomst praktijkhouder worden. Bij de HIDHA’s is dat 2 op de 10. Van de waarnemers wil 63% zich in ieder geval voor langere tijd verbinden aan een vaste patiëntenpopulatie, bij HIDHA’s geldt dit voor 81%. (gebaseerd op een enquête onder 383 NHG-leden <50 jaar in de zomer van 2018).

Wat zijn achterliggende redenen voor waarnemers om het ondernemerschap af te wijzen?
De groep waarnemers die geen praktijk over wil nemen, geeft als hoofdredenen op: geen affiniteit met management, te hoge werkdruk en onvoldoende kennis van wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een eigen praktijk (gebaseerd op een enquête onder 383 NHG-leden <50 jaar in de zomer van 2018).