Nieuwsbericht opvolger Wet DBA

 
 
Vanuit de WADI willen we het volgende bericht onder jullie aandacht brengen.

Wellicht hebben jullie het nieuwsbericht over de “opvolger wet DBA” al gelezen. Het leek ons in ieder geval zinvol om jullie nog even extra te informeren, aangezien waarnemend huisartsen veel belang hebben bij deze ontwikkeling. Lees hier verder.

De opvolger van de Wet DBA ontwikkelt zich momenteel in een richting die mogelijk ongunstig zal uitpakken voor waarnemend huisartsen (en praktijkhouders). Als in de nieuwe wet het “gezagscriterium" wordt ingevuld volgens de huidige “aanwijzingen” van de belastingdienst, zal er een grote kans bestaan dat waarnemend huisartsen in de toekomst hun zzp-schap (deels) moeten inruilen voor een dienstverband.

De LHV is momenteel hard aan het lobbyen in Den Haag om inzicht te geven in onze manier van werken en hen te overtuigen van het feit dat waarnemend huisartsen nodig zijn voor een flexibele schil in de zorg.

Voorlopig blijft de situatie zoals deze is; de huidige wet DBA is wel van kracht, maar wordt niet actief (tenzij bij wantoestanden) gehandhaafd. We adviseren jullie daarom wel gebruik te maken van de modelcontracten van de LHV. Dit kan ook door ernaar te verwijzen in de mail waarbij je een waarneem opdracht bevestigt.

We zullen jullie uiteraard over dit dossier op de hoogte blijven houden.

Door je aan te melden bij de Haweb groep “Waarnemend Huisartsen” en “Wagro Midden-Nederland” krijg je automatisch bericht als er nieuws is.