Presentatie over Convenant medicatieproces in MN in de thuissituatie

 
 
Begin dit jaar hebben wij samen met de apothekersvereniging MN, Careyn en de WDH MN twee nascholingsbijeenkomsten georganiseerd over het in 2014 gesloten Convenant Medicatieproces MN.

Belangstellenden kunnen de presentatie vinden op onze website, dossier Medicatie.  Ook de namen van de 25 aangesloten thuiszorgorganisaties vindt u in dit dossier.