Wijziging Convenant Medicatieproces Midden-Nederland - oproep deelname aan enquête

 
 
In 2014 werd het Convenant Medicatieproces MN van kracht. Dit Convenant bevat werkafspraken tussen huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties in MN. Zoals vastgelegd in het Convenant informeren we u na een eerste evaluatie over wijzigingen/aanvullingen van het Convenant Medicatie proces Midden-Nederland. In het Convenant staat dat de (werk)afspraken tweejaarlijks worden geëvalueerd. Als evaluatie heeft de commissie Medicatie MN een korte digitale vragenlijst opgesteld. U vult de vragenlijst toch ook in?

Aanpassing Convenant
De commissie heeft op basis van ontvangen reacties het Convenant iets aangepast. De aangepaste tekst treft u hier
aan.

Onderdeel van de aanpassing van het Convenant is de door de LHV KMN gewijzigde Raamovereenkomst voorbehouden en risicovolle handelingen MN. De nieuwe Raamovereenkomst is in juli 2015 in werking getreden. De Raamovereenkomst kent een format uitvoeringsverzoek voorbehouden handelingen. De tekst van dit format ziet u als bijlage 2 van het Convenant en staat op de website van de LHV KMN, in het dossier voorbehouden en risicovolle handelingen.

Evaluatie Convenant
In het Convenant staat dat de (werk)afspraken tweejaarlijks worden geëvalueerd. Als evaluatie heeft de commissie Medicatie MN een korte digitale vragenlijst opgesteld. Apothekers en thuiszorgorganisaties ontvangen een vergelijkbare vragenlijst. De commissie Medicatie MN verwacht op basis van de te ontvangen reacties de werkafspraken te verbeteren.

Meer informatie vindt u op de Kringwebsite, dossier medicatie