Workshop: uw patiënten- en financiële administratie op orde - module I

 
 
Meer overzicht in de patiënten- en financiële administratie, efficiënter werken én een hoger rendement. In deze workshop legt u de basis voor een veranderproces binnen uw praktijk. U krijgt inzicht, tips en tools bij de dagelijks terugkerende werkprocessen en administratie.

Er wordt veel van uw praktijk verwacht als het gaat om niet-zorggerelateerde taken, zoals declaraties en bijbehorende patiëntenadministratie. Taken zijn vaak opgesplitst, waardoor het kan ontbreken aan een goed overzicht. De ervaring leert dat zelfs huisartsenpraktijken die goed lijken te draaien inkomsten mislopen.

Deze module gaat over de basis van de praktijkvoering en doorkruist hiermee alle disciplines. We kijken over elkaars schotten heen en richten ons op transparantie, overdraagbaarheid van taken, lean werken en een optimale omzet. We sporen blinde vlekken en onterechte aannames op naar aanleiding van de thema’s ‘Omzet’, ‘Patiëntenadministratie’, ‘Factureren’ en ‘Verwerking van declaraties’. Het hoogste rendement vindt plaats, wanneer van één praktijk zoveel mogelijk huisartsen, assistentes en indien van toepassing ook een praktijkmanager deelnemen. Daarom wordt Module I ook steeds vaker op de eigen praktijklocatie aangevraagd.

Na het volgen van module I weet u hoe u efficiënter kunt werken in uw praktijk mét een hoger rendement. De inhoud gaat over de basis van praktijkvoering en doorkruist hiermee alle disciplines. Praktijkprocessen komen duidelijker aan het licht met de aanwezigheid van verschillende disciplines van een praktijk. Bij module I is het noodzakelijk dat de verantwoordelijk huisarts aanwezig is samen met assistente(s) en (indien van toepassing) de praktijkmanager. Bij een grotere aanwezigheid van medewerkers is er al meteen een veel groter draagvlak. De aanwezigheid van de verantwoordelijke huisarts is belangrijk zodat inzicht in het gehele proces duidelijk is. Hierna kan het proces gedelegeerd worden aan de verantwoordelijke medewerker(s). 

Wanneer u deze cursus in uw praktijk wilt organiseren kan dit met een minimum van 6 deelnemers. Mocht dit interessant voor u zijn, neem dan contact op met academie@lhv.nl (link stuurt een e-mail) voor een vrijblijvende offerte en om in overleg een datum vast te stellen. 

Meer informatie en inschrijven