Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
29 sep 2016
Netwerk ambassadeurs Kindermishandeling actief
Vermoeden van kindermishandeling geeft nog steeds een gevoel van onmacht bij de huisarts: hoe breng ik mijn vermoeden ter sprake en wat kan ik doen om de juiste hulp in te schakelen. Om de huisarts... Lees meer
03 dec 2015
Netwerkbijeenkomst jeugdzorg 12 november
De samenwerking tussen huisartsen en gemeenten is groeiende, maar er zijn nog veel verbeterpunten met betrekking tot rapportage en terugkoppeling, bewaken van de privacy, samenwerking met jeugdartsen... Lees meer
25 jun 2015
Enquête jeugdzorg. U doet toch ook mee?
Begin volgende week ontvangt u de ledenpeiling Jeugdzorg. Op de ledenpeiling Langdurige Zorg van vorige maand is door 15% van de Kringleden MN gereageerd (gelijk aan het landelijk gemiddelde). De... Lees meer
04 jun 2015
Sluitingstermijn enquête langdurige zorg verlengd; heeft u al gereageerd?
De sluitingstermijn is verlengd tot 18 juni a.s. U doet toch ook mee? We zijn blij met een respons van 15%, maar willen er graag nog net een schepje bovenop. Met een hogere respons kunnen we... Lees meer
12 mei 2015
Wat zijn uw eerste ervaringen met de transities in de zorg?
Als Kring willen we de ervaringen monitoren en waar mogelijk op knelpunten oppakken . Eerder deze week heeft u hiertoe de enquête langdurige zorg ontvangen. Heeft u de enquête gemist?
16 mrt 2015
Corinne Collette vanaf medio maart voor Kring actief
Met de komst van Corinne kan meer dan tot nu toe invulling gegeven worden aan de in het jaarplan opgenomen doelstellingen over ouderenzorg, jeugdzorg, GGZ en wijkverpleging, en de gevolgen voor... Lees meer
03 okt 2013
Huisartsenzorg voor jeugd met psychische klachten
Het aanbod huisartsenzorg voor jeugd met psychische of psychosociale klachten was nog niet specifiek omschreven in het Aanbod Huisartsgeneeskundige Zorg (NHG/LHV, 2009). De behoefte bij huisartsen en... Lees meer