Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
26 okt 2017
Bereken hoeveel geld u krijgt voor uw oudere patiënten
De LHV heeft een rekenmodel gemaakt waarmee u voor uw praktijk het verschil in inkomsten uit inschrijftarieven tussen 2017 en 2018 kunt berekenen. Reden hiervoor is de nieuwe manier waarop er vanaf... Lees meer
07 feb 2017
Nu werkafspraken maken over ELV?
Er heerst nog volop onduidelijkheid rond het eerstelijnsverblijf (ELV). Sinds 1 januari wordt dit kortdurend verblijf voor patiënten die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen verblijven... Lees meer
05 jan 2017
Alle peilen richten op ouderen?
De landelijke LHV-ledenpeiling laat in ons Kringgebied hetzelfde beeld zien als waarover landelijk inmiddels al verslag is gedaan. Meer dan gemiddeld problemen ervaren huisartsen in Midden Nederland... Lees meer
03 nov 2016
HAweb-groep Ouderenzorg Kring Midden Nederland
Om kennis en informatie over ouderenzorg te kunnen delen, heeft het Kringbestuur in januari jl het initiatief tot deze Haweb-groep genomen. Iedereen die de ouderenzorg ter harte gaat kan zich... Lees meer
03 nov 2016
Prestatie Samenwerking rondom kwetsbare ouderen 2016-2017 van Zilveren Kruis
Veel huisartsen hebben als praktijk of als zorggroep voor 2016-2017 met Zilveren Kruis de Prestatie Samenwerking rondom kwetsbare ouderen afgesproken.
03 nov 2016
Samenwerking met de Specialist Ouderengeneeskunde
Huisartsen zullen steeds vaker gaan samenwerken met de specialist ouderengeneeskunde. Over deze samenwerking moeten goede inhoudelijke afspraken worden gemaakt, moet duidelijk zijn wie de... Lees meer
03 nov 2016
Alles rond verwijzen en (kortdurend) verblijf als het thuis (tijdelijk) niet meer gaat
In oktober 2015 is door KMN en Verenso Utrecht en ‘t Gooi een overzicht gemaakt van alle regelingen. Binnenkort volgt een update 2016-2017.
22 sep 2016
Onduidelijkheid rond declareren van zorg voor mensen met een Wlz-indicatie, thuiswonend of wonend in een instelling
Uit vragen aan ons blijkt nog steeds veel onduidelijkheid te bestaan over bij wie de huisarts de zorg kan declareren voor mensen met een Wlz-indicatie. Op de website van de LHV staat veel informatie... Lees meer
15 sep 2016
Oproep: beantwoord de LHV-ledenpeiling ouderenzorg vóór 28 september
Afgelopen week kreeg u van de LHV het verzoek de peiling-ouderenzorg in te vullen. Antwoorden op deze peiling geven een landelijk beeld, maar zijn ook op Kring-niveau beschikbaar, en door het Kring-... Lees meer
06 sep 2016
Eerstelijnsverblijf: NZa-beleidsregel en Zilveren Kruisbeleid
Het kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV) in een zorginstelling valt per 2017 onder de Zorgverzekeringswet. In 2015 en 2016 was er een subsidieregeling. Voor de bekostiging van ELV vanaf 2017 heeft... Lees meer
  • Vorige