Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
03 nov 2016
Raamovereenkomst voorbehouden handelingen
De laatste update van deze Raamovereenkomst is van mei 2015. Hierin staan de afspraken over het delegeren en uitvoeren van voorbehouden handelingen.
02 jun 2016
Wijziging Convenant Medicatieproces Midden-Nederland - oproep deelname aan enquête
In 2014 werd het Convenant Medicatieproces MN van kracht. Dit Convenant bevat werkafspraken tussen huisartsen, apothekers en thuiszorgorganisaties in MN. Zoals vastgelegd in het Convenant... Lees meer
17 sep 2015
Herziene Raamovereenkomst voorbehouden en risicovolle handelingen MN
Op initiatief van de Kring is de Raamovereenkomst geëvalueerd. Voor huisartsen is de belangrijkste wijziging dat alle in bijlage 2 opgenomen handelingen door de thuiszorginstelling moeten kunnen... Lees meer
24 feb 2015
Evaluatie Raamovereenkomst voorbehouden handelingen MN
Met de Raamovereenkomst beoogde de Kring meer eenduidigheid, een goede implementatie van de voorbehouden en risicovolle handelingen en een betere samenwerking tussen huisartsen en zorgorganisaties in... Lees meer
22 mei 2014
Weer meer (thuis)zorg-instellingen aangesloten bij raamovereenkomst voorbehouden handelingen MN
Wist u dat er inmiddels 50 (thuis)zorginstellingen de Raamovereenkomst hebben ondertekend?
25 sep 2013
Raamovereenkomst voorbehouden handelingen MN
In onze nieuwsbrief van 23 mei gaven wij al aan u te willen faciliteren door een kringbrede Raamovereenkomst voorbehouden en risicovolle handelingen voor te bereiden en af te sluiten. Afgelopen zomer... Lees meer
04 jul 2013
Raamovereenkomst voorbehouden en risicovolle handelingen aangeboden aan thuiszorgorganisaties en verzorgingshuizen in MN
In onze nieuwsbrief van 23 mei gaven wij al aan u te willen faciliteren door een kringbrede Raamovereenkomst voorbehouden en risicovolle handelingen voor te bereiden en af te sluiten. Op één HV na,... Lees meer
23 mei 2013
Voorbehouden en risicovolle handelingen
De op landelijk niveau opgestelde Handleiding voorbehouden en risicovolle handelingen (oktober 2012) is een bundeling en actualisatie van de verschillende regelingen van huisartsen en de thuiszorg en... Lees meer