Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
25 jun 2015
Gezocht: ondersteuning voor eerstelijnsdiagnostiek
Onderdeel van het Kringjaarplan 2015 is het ontwikkelen van een instrument voor inzicht in substitutie en patiënttevredenheid bij eerstelijnsdiagnostiek. Iets voor u?
02 apr 2015
Voorbereiding LHV LR van 16 april
De doorontwikkeling bekostiging 2016 en de resultaten van het ledentevredenheidsonderzoek 2014 staan op de agenda van de LHV ledenraad van 16 april.
22 mei 2014
Eerstelijns diagnostische centra in opkomst in MN
Om vernieuwingen in de eerstelijnsdiagnostiek bijvoorbeeld via een diagnostisch centrum van de grond te krijgen, is draagvlak van de samenwerkende huisartsen essentieel. Kijkend naar de opzet en... Lees meer
12 dec 2013
Eerstelijnsdiagnostiek
Eerstelijnsdiagnostiek is volop in ontwikkeling. De financiering verandert, de overheid zet in op substitutie van de tweedelijn naar de eerstelijn en de poortwachtersrol van de huisarts wordt steeds... Lees meer
25 sep 2013
LHV Ledenraad stemt in met onderhandelaarsakkoord eerstelijn 2014-2017
Ook Midden-Nederland heeft ingestemd met het Zorgakkoord. Dit na een toelichting van het LHV-bestuur op nog enkele belangrijke punten, zoals de gevolgen voor het norminkomen en de normpraktijk en het... Lees meer
04 apr 2013
Eerstelijnsdiagnostiek zo dicht mogelijk bij de patiënt
Dit is een van de uitspraken van 10-tal huisartsen werkzaam in het Kringgebied, die zich op uitnodiging van de KMN bogen over het thema eerstelijnsdiagnostiek. Een andere conclusie: huisartsen zijn... Lees meer