Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
25 apr 2017
Informatie-uitwisseling bij opname in een instelling
Soms wordt je als huisarts het hemd van het lijf gevraagd bij een tijdelijk opname in een instelling zoals het Eerstelijnsverblijf. Bij een definitieve (Wlz) opname is juist wel behoefte aan... Lees meer
03 nov 2016
Alles rond verwijzen en (kortdurend) verblijf als het thuis (tijdelijk) niet meer gaat
In oktober 2015 is door KMN en Verenso Utrecht en ‘t Gooi een overzicht gemaakt van alle regelingen. Binnenkort volgt een update 2016-2017.
07 jan 2016
Uitvoeringsverzoek voorbehouden en risicovolle handelingen
Wordt u benaderd door een niet bij u bekend zijnde thuiszorgorganisatie voor het verstrekken van een uitvoeringsverzoek?
19 mrt 2015
Definitieve kring-Visie op Wijkverpleging binnenkort beschikbaar
‘Wijkverpleging: heringevoerd en nu?’ was het centrale thema van de netwerkbijeenkomst voor bestuurders van huisartsenverenigingen en zorggroepen op 5 maart jl. Naar aanleiding van de bijeenkomst is... Lees meer
16 mrt 2015
Corinne Collette vanaf medio maart voor Kring actief
Met de komst van Corinne kan meer dan tot nu toe invulling gegeven worden aan de in het jaarplan opgenomen doelstellingen over ouderenzorg, jeugdzorg, GGZ en wijkverpleging, en de gevolgen voor... Lees meer
30 okt 2014
Studie naar huisarts en wijkverpleegkundige
Voor de huisarts is de relatie huisarts-praktijkondersteuner- wijkverpleegkundige van steeds groter belang. Reden om een onderzoek te doen naar de ontwikkelingen, en drie in Midden-Nederland actieve... Lees meer
04 jul 2013
Raamovereenkomst voorbehouden en risicovolle handelingen aangeboden aan thuiszorgorganisaties en verzorgingshuizen in MN
In onze nieuwsbrief van 23 mei gaven wij al aan u te willen faciliteren door een kringbrede Raamovereenkomst voorbehouden en risicovolle handelingen voor te bereiden en af te sluiten. Op één HV na,... Lees meer