Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
28 sep 2017
Oproep om voorbeelden aan te dragen van problematische verwijzingen naar GGZ
Kring MN voert met de GGZ-instellingen uit onze regio gesprekken zodat knelpunten kunnen worden aangepakt. Dat zijn vooral verkokering van het zorgaanbod, lange wachttijden en zorgafstemming rond... Lees meer
27 jun 2016
Peiling GGZ: in kringgebied scoren knelpunten hoger dan landelijk
Afgelopen dagen is zowel in de media als via LHV-website en -ledenbrief veel aandacht gevraagd voor de resultaten van de landelijke GGZ-ledenpeiling van de LHV. Ook leden van onze Kring hebben deze... Lees meer
27 jun 2016
Uit de netwerkbijeenkomst GGZ van 10 maart
Op 10 maart jl zijn een twintigtal (kader)huisartsen, POH-GGZ en bestuurders uit de Kring bijeen geweest en hebben gesproken over de stand van zaken rond de GGZ in de verschillende HV/coöperaties en... Lees meer
18 feb 2016
Uitnodiging netwerkbijeenkomst GGZ op 10 maart
Heeft u als huisarts genoeg GGZ kennis in huis? Wat moeten onze POH-GGZ’ers kunnen? Hoe sturen wij ze aan? Hoe kunnen we de consultatie van psychiaters goed inzetten? Dit zijn drie voorbeelden van... Lees meer
04 feb 2016
Vooraankondiging netwerkbijeenkomst GGZ op 10 maart
Deze door het kringbestuur georganiseerde netwerkbijeenkomst over de GGZ kent - in tegenstelling tot vorige bijeenkomsten - een brede doelgroep: de in het kringgebied werkzame bestuurders,... Lees meer
28 jan 2016
Stageplaatsen gezocht
Het SSFH is een campagne gestart om professionals uit zorg en welzijn te werven en te scholen voor POH S, POH GGZ of doktersassistent. Deze zorgprofessionals zoeken stageplaatsen.
09 jul 2015
Stagevergoeding naar 150 euro
De stagevergoeding voor doktersassistenten en praktijkondersteuners stijgt van € 100 naar € 150 bruto per maand. Dat heeft de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) laten weten. De verhoging... Lees meer
04 jun 2015
Sluitingstermijn enquête langdurige zorg verlengd; heeft u al gereageerd?
De sluitingstermijn is verlengd tot 18 juni a.s. U doet toch ook mee? We zijn blij met een respons van 15%, maar willen er graag nog net een schepje bovenop. Met een hogere respons kunnen we... Lees meer
12 dec 2013
Belangrijke veranderingen GGZ vanaf 2014
Vanaf 1 januari 2014 zal er veel veranderen in de GGZ. De poortwachtersfunctie van de huisarts (en POH GGZ) wordt versterkt. De Basis generalistische GGZ (een uitbreiding van de eerstelijns GGZ, niet... Lees meer
12 dec 2013
Platform zorggroepen over POH GGZ
Ongeveer vier keer per jaar organiseert de Kring platformbijeenkomsten voor zorggroepen in Midden-Nederland. Op 25 november jl. hield Christine Weenink (kaderhuisarts GGZ en voorzitter van de... Lees meer