Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
21 jan 2016
Kring-initiatief ‘Inzicht in de Praktijk’ nu landelijk beleid
Van meet af aan is het de bedoeling geweest het door ons en Calculus ontwikkelde dashboard Inzicht in de Praktijk voor alle huisartsen toegankelijk te maken. Met de op 12 januari jl. door ons, LHV en... Lees meer
10 jul 2014
Lancering op 17 juni van het digitaal dashboard met stuurinformatie voor huisarts
Het aftellen is begonnen. Volgende week dinsdag lanceren we het digitale dashboard. Heeft u interesse in het dashboard? U bent 17 juni welkom! U zult zien dat u met het dashboard cijfers nog leuk... Lees meer
03 jul 2014
Terugkoppeling Ledenraad KMN op 1 juli
De Ledenraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel Kring nieuwe stijl. Dit betekent dat het huidige kringbestuur de voorgestelde wijzigingen en een statutenwijziging gaat voorbereiden. De... Lees meer
12 jun 2014
Lancering van het dashboard Inzicht in de Praktijk op 17 juni
Wilt u snel inzicht in de belangrijkste gegevens uit uw praktijk? Wilt u beweringen van anderen over de huisartsenzorg of meer specifiek over uw praktijk vergelijken met uw eigen data? Dinsdag jl. is... Lees meer
17 apr 2014
Dashboard Inzicht in de praktijk gereed
Vooruitlopend op de officiële lancering van het dashboard in juni a.s., kunt u vanaf heden een abonnement op de module ‘Inzicht in de Praktijk’ nemen.
30 jan 2014
Voortgang dashboard ‘Inzicht in de praktijk’
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het bepalen van de inhoud en het maken van een dashboard waarmee huisartsen over actuele informatie over hun eigen praktijk kunnen beschikken. Het dashboard... Lees meer