Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
22 sep 2016
Onduidelijkheid rond declareren van zorg voor mensen met een Wlz-indicatie, thuiswonend of wonend in een instelling
Uit vragen aan ons blijkt nog steeds veel onduidelijkheid te bestaan over bij wie de huisarts de zorg kan declareren voor mensen met een Wlz-indicatie. Op de website van de LHV staat veel informatie... Lees meer
07 jan 2016
Modelcontract zorginstellingen
Regelmatig ontvangen we vragen over te maken afspraken met zorginstellingen, zoals voor mensen met een beperking of ouderen die onder de WLZ vallen. Het is van belang met deze instellingen goede... Lees meer
04 jun 2015
Afstemming met instellingen voor Verstandelijk gehandicapten
Op ons verzoek heeft de VGU een overzicht opgesteld van instellingen voor gehandicaptenzorg en hun (specifieke) aanbod.
15 jan 2015
Afstemming zorg verstandelijk gehandicapten en huisartsen
In het najaar 2014 heeft de kring verkend hoe de afstemming tussen AVG en huisartsen te verbeteren. Deze verkenning heeft geleid tot conclusies en tips.
22 mei 2014
Verkennend overleg met VG-instellingen in MN
Uit een eerste verkennend overleg van de Kring met vertegenwoordigers van VG-instellingen in MN blijkt er nog een wereld te winnen. Vandaar dat de Kring in overleg met een vertegenwoordiging van VG-... Lees meer