Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
03 mei 2016
Zilveren Kruis pilot wijkverpleging/Zorg in de wijk
Het kringbestuur heeft eind maart jl gesproken met Zilveren Kruis over de wijkverpleging. Op de agenda stond de pilot Zorg in de Wijk, en onze wensen met betrekking tot samenwerking met de... Lees meer
23 nov 2015
Uitspraak rechter: Zilveren Kruis mag pilot wijkverpleging continueren
In de kringnieuwsbrief van 12 november informeerden wij u over deze uitspraak van de rechter. Sindsdien is de argumentatie bekend.
12 nov 2015
Uitspraak rechter: Zilveren Kruis mag pilot wijkverpleging continueren
Zilveren Kruis heeft drie pilots voor wijkverpleging gestart. Utrecht is een van de pilots. Voor de pilot is Utrecht verdeeld in segmenten. Per segment zijn zorgaanbieders geselecteerd. Careyn, LOC... Lees meer
09 apr 2015
Vaststelling visie op huisartsenzorg en wijkverpleging
Op 31 maart jl. heeft de kringledenraad onderstaande kringvisie op wijkverpleging vastgesteld. Wederom werd duidelijk dat samenwerking met de wijkverpleegkundige voor de huisarts alleen werkt als de... Lees meer
19 mrt 2015
Definitieve kring-Visie op Wijkverpleging binnenkort beschikbaar
‘Wijkverpleging: heringevoerd en nu?’ was het centrale thema van de netwerkbijeenkomst voor bestuurders van huisartsenverenigingen en zorggroepen op 5 maart jl. Naar aanleiding van de bijeenkomst is... Lees meer
16 mrt 2015
Corinne Collette vanaf medio maart voor Kring actief
Met de komst van Corinne kan meer dan tot nu toe invulling gegeven worden aan de in het jaarplan opgenomen doelstellingen over ouderenzorg, jeugdzorg, GGZ en wijkverpleging, en de gevolgen voor... Lees meer
30 okt 2014
Studie naar huisarts en wijkverpleegkundige
Voor de huisarts is de relatie huisarts-praktijkondersteuner- wijkverpleegkundige van steeds groter belang. Reden om een onderzoek te doen naar de ontwikkelingen, en drie in Midden-Nederland actieve... Lees meer