Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
22 feb 2018
Privacywet AVG
Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wbp. Vóór de ingangsdatum moet u zorgen dat u uw praktijkvoering hebt aangepast... Lees meer
31 aug 2017
Ruim 400 gebruikers van de interactieve kaart, wie volgt?
Zoals je weet heeft de kring in juni de interactieve kaart gelanceerd die het mogelijk maakt om lokaal of regionaal collega’s te vinden in praktijkverband, of op basis van bestuurlijke of... Lees meer
23 mei 2017
Lancering Interactieve kaart in juni
In juni wordt de Interactieve Kaart gelanceerd. Niet alleen maar het smoelenboek van Kring Midden-Nederland maar ook een site waar je van alle huisartsen uit ons gebied kan vinden waar ze werken en... Lees meer
27 okt 2016
Kringvisie op gegevensuitwisseling in lijn met wetgeving
Over drie jaren moeten ook huisartsenpraktijken patiënten uitdrukkelijk om toestemming vragen om zijn/haar gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgaanbieders. Dit en meer staat in het... Lees meer
27 jun 2016
Uit de netwerkbijeenkomst gegevensuitwisseling van 26 mei
De noodzaak van betere afspraken en een andere techniek bleek o.a. uit de presentaties over de Transmurale Zorg Brug Utrecht en het Patiënt Gebonden Dossier in Nijkerk. De deelnemers gaven feedback... Lees meer
27 jun 2016
Visie op gegevensuitwisseling vastgesteld
Op 14 juni jl. heeft de kringledenraad de visie op gegevensuitwisseling vastgesteld.
19 mei 2016
Stand van zaken Concept-visie op gegevensuitwisseling
Begin april hebben wij bericht waarom wij het initiatief hebben genomen voor het voorbereiden van een visie op gegevensuitwisseling. De opgestelde concept-visie is inmiddels aangescherpt. Uw reactie... Lees meer
07 apr 2016
Concept-visie op gegevensuitwisseling. Geef uw mening!
In Midden-Nederland zijn er diverse initiatieven over gegevensuitwisseling. Huisartsen(organisaties) en andere partijen zijn in brede zin met dit onderwerp bezig. Samenhang en een overkoepelende... Lees meer