Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
25 apr 2019
Stand van zaken contractering Zilveren Kruis
LHV en InEen hebben Zilveren Kruis en ZN eind maart geïnformeerd over het ingewonnen juridisch advies m.b.t. het naleven van het hoofdlijnenakkoord waaruit blijkt dat een kort geding kansrijk is op... Lees meer
25 apr 2019
Ontwikkelingen ANW-zorg Midden-Nederland
De ontwikkelingen in de ANW-zorg in onze regio vanuit Primair gaan momenteel snel:
25 apr 2019
Uitvraag prioriteiten LHV 2020
Hartelijk dank voor jullie input! Voor het actualiseren van de landelijke LHV prioriteiten voor 2020 heeft het Kringbestuur Midden-Nederland daarmee de volgende prioriteiten aangeleverd:
25 apr 2019
Wet DBA: denk er nu al over na!
Zoals jullie uitgebreid hebben kunnen lezen in De Dokter van deze maand, is er rondom de positie van zzp-ers nieuwe wetgeving in de maak. Die wetgeving kan grote gevolgen hebben voor waarnemers.
25 apr 2019
Terugblik FTO 16 april
Het tweede FTO van dit jaar ging over de ziekte van Parkinson – een ziekte waar we in de toekomst steeds meer mee te maken zullen krijgen vanwege de vergrijzing. Goede afstemming van de zorg tussen... Lees meer
28 mrt 2019
Stand van zaken contractering Zilveren Kruis
Na diverse overleggen met Zilveren Kruis en Zorgverzekeraars Nederland blijft de LHV van mening dat landelijke afspraken uit het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg onvoldoende worden nageleefd door... Lees meer
28 mrt 2019
Subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is aangepast
De subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is aangepast. Personen zonder zorgverzekering hebben recht op de noodzakelijke medische zorg, ook als het niet spoedeisend is.... Lees meer
28 mrt 2019
Uitvraag prioriteiten LHV 2020
Sinds twee jaar werkt de LHV met een nieuwe beleids-, planning- en controlecyclus, o.a. om inzicht te geven in de gezamenlijke doelen en werkzaamheden van de LHV.
28 mrt 2019
ANW Zorg: wat vinden waarnemers van de nachtdiensten?
Tijdens het laatste WAGRO café over medische verklaringen op 13 maart hebben we een korte enquête gehouden over ANW Zorg, met een focus op het doen van nachtdiensten. Hoe kijken waarnemers in onze... Lees meer
28 mrt 2019
Gezocht: Twee Kringbestuursleden Midden-Nederland
Ben je toe aan groei en uitdaging? Wil je invloed hebben op je vak nu en in de toekomst? Dan is dit je kans.