Jeugdzorg

 
Jeugdzorg
Als huisarts speelt u een belangrijke rol in de zorg voor kinderen en jongeren. In veel gevallen bent u het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders bij zowel somatische en psychische klachten, gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek.

Er is de laatste jaren veel maatschappelijke en politieke aandacht voor de zorg voor de jeugd. Met de meeste kinderen en gezinnen gaat het gelukkig goed, toch horen we regelmatig via het nieuws over ernstige incidenten waarbij kinderen en gezinnen betrokken zijn. Ook vragen maatschappelijke ontwikkelingen (spanning tussen werken en zorgen, achterstanden bij allochtone gezinnen, toename overgewicht, etc.) om voortdurende aandacht en inspanningen om te voorkomen dat het aantal kinderen en gezinnen met problemen toeneemt. De kring stelt de patiënt centraal en wil daarom de rol van de huisarts in de zorg voor de jeugd versterken.

LHV-dossier kindermishandeling en huiselijk geweld 

LHV-dossier Jeugd