Regiotafel MN

 
 
Regiotafel MN
De Regiotafel MN heeft als doel een ontwikkelagenda op te stellen over wat er in de Midden-Nederland nodig is, zowel in algemene zin als op het gebied van substitutie, zorgvernieuwing en samenwerking (OWZ). Dit gebeurt door huisartsen en Zilveren Kruis gezamenlijk.

Projecten Zorgvernieuwing

Gehonoreerde projecten S3 innovatiegelden 2019 via Regiotafel Midden-Nederland
Nieuwsflits 'Indienen projectvoorstellen zorgvernieuwing 2019 vanaf nu mogelijk' (d.d. 26 juni 2018)

Begrip regio
In het kader van Regiotafel wordt met regio bedoeld het werkgebied van de Kring minus Noord-West Veluwe. Dit vanwege de regio-indeling van Zilveren Kruis, waarbij NW Veluwe onder een andere Zilveren Kruis-regio valt.