Dossiers

 
Rampen/GHOR

Rampen/GHOR

Een crisissituatie komt onaangekondigd of groeit sneller dan verwacht. Om op professionele wijze met een crisissituatie om te gaan is o.a. voorbereiding noodzakelijk. De Wet Veiligheidsregio’s verplicht tot het maken van afspraken tussen zorgaanbieders en de andere betrokken partijen over de voorbereiding op rampen, de acute zorg, de nazorg voor slachtoffers en grootschalige infectieziektebestrijding.