Dossiers

 
Ouderenzorg/thuisverpleging

Ouderenzorg/thuisverpleging

Dubbele vergrijzing. Toenemende multimorbiditeit. Stijgende zorgzwaarte. Substitutie van zorg. Afname van verpleeghuisbedden. Wijziging wet- en regelgeving. Ontwikkelingen waardoor huisartsen in toenemende mate ouderen met complexe zorgvragen onder hun hoede krijgen.