Dossiers

 
Voorbehouden en risicovolle handelingen

Voorbehouden en risicovolle handelingen

De landelijke 'Handreiking voorbehouden en risicovolle handelingen' is vertaald naar een Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland en heeft betrekking op het Kringgebied m.u.v. Het Gooi. De raamovereenkomst is geëvalueerd. In juli 2015 zijn de thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen en verpleeghuizen in Midden-Nederland (voor zover bekend) uitgenodigd de herziene Raamovereenkomst MN (versie mei 2015) te tekenen. In onderstaand overzicht kunt u zien welke (thuiszorg-)organisaties de herziene Raamovereenkomst hebben ondertekend.