Dossiers

 

OPEN: online patiëntinzage in de eerstelijnszorg

Huisartsen en eerstelijnsorganisaties vinden het belangrijk dat patiënten zelf meer regie kunnen hebben over hoe ze omgaan met hun gezondheid. Inzicht in de eigen medische gegevens kan patiënten helpen in hun omgang met de eigen gezondheid. Daarnaast is het per 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

ICT-ladder

In 2012 is het Kring meerjarenbeleidsplan ‘Verbinden, ondersteunen en vernieuwen’ vastgesteld. Een ICT-verbinding van de huisartsenpraktijk met haar omgeving (patiënt, andere disciplines etc.) is onontbeerlijk. Met de ICT-ladder kunt u scannen hoe uw praktijk scoort in de C van ICT. U kunt de ICT-ladder ook gebruiken voor verbeteringen.