Dossiers

 

Werkgroepen

Het kringbestuur is verheugd dat een toenemend aantal leden hun ervaring en expertise in willen zetten door deelname aan werkgroepen.
Eerstelijnsdiagnostiek

Eerstelijnsdiagnostiek

Diagnostiek is een van de speerpunten in het meerjarenbeleidsplan van de Kring. De Kring beoogt met dit speerpunt de diagnostiek dichtbij de patiënt te verbeteren en verder te ontwikkelen.