Dossiers

 
Wijkverpleging

Wijkverpleging

Sinds 1 januari 2015 is de aanspraak wijkverpleging opgenomen in de zorgverzekeringswet. Duidelijk is dat huisarten (organisaties), thuiszorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, en anderen denken en stelling nemen over de rol van de huisarts in relatie tot de wijkverpleegkundige en hun eigen organisatie. Maar....wat vinden wij, huisartsenvoorzieningen in Midden-Nederland?