Dossiers

 
GGZ

GGZ

De huisarts maakt, steeds vaker met ondersteuning van een praktijkondersteuner ggz, de inschatting van de aard en ernst van de psychische klachten en adviseert de patiënt over het vervolgtraject