Dossiers

 
Zorg aan verstandelijk beperkten

Zorg aan verstandelijk beperkten

Tussen huisartsen en medewerkers van VG-instellingen blijkt over en weer veel onbekendheid met elkaars zorgaanbod en producten, organisatie en financiering. Ook het zorgaanbod van VG-instellingen onderling varieert. Onduidelijkheden vanwege de voorgenomen wijzigingen in wet- en regelgeving maken afstemming en samenwerking (nog) lastiger.

Werkgroepen

Het kringbestuur is verheugd dat een toenemend aantal leden hun ervaring en expertise in willen zetten door deelname aan werkgroepen.