Dossiers

 
Crisisbedden/noodbedden (VVT)

Crisisbedden/noodbedden (VVT)

Volgens het Zilveren Kruis protocol is de zorgaanbieder waarmee crisisbedden zijn afgesproken of de zorgaanbieder die reeds dossierhouder is, verantwoordelijk voor de afhandeling van de crisissituatie. Voor u als huisartsen betekent dit dat u geen thuiszorginstellingen of verzorgings- of verpleeghuizen hoeft af te bellen voor het regelen van crisiszorg. Wel moet u een verzorgingshuis benaderen waarbij Zilveren Kruis de crisiszorg heeft ingekocht.