Dossiers

 

OPEN: online patiëntinzage in de eerstelijnszorg

Huisartsen en eerstelijnsorganisaties vinden het belangrijk dat patiënten zelf meer regie kunnen hebben over hoe ze omgaan met hun gezondheid. Inzicht in de eigen medische gegevens kan patiënten helpen in hun omgang met de eigen gezondheid. Daarnaast is het per 2020 wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens.
Gegevensuitwisseling

Gegevensuitwisseling

Vragen rond het thema gegevensuitwisseling dienen zich in toenemende mate aan. De wensen, behoeften en mogelijkheden veranderen snel. Samenwerkingsvraagstukken, veiligheid en privacybescherming zijn belangrijke thema’s met invloed op de bedrijfsvoering van huisartsen.