Huisartsenkring Midden-Nederland

 
Huisartsenkring Midden-Nederland

De Kring verbindt het beleid van huisartsen en de huisartsen organisaties in haar gebied zodat voor alle patienten in de regio toegankelijke, laagdrempelige en hoogwaardige zorg dichtbij huis gewaarborgd is en blijft. Vanuit haar ondersteunende rol realiseert de Kring de afstemming tussen landelijk beleid en regionale behoeften. Op basis van veranderingen en toekomstige ontwikkelingen initieert de Kring de gewenste vernieuwingen. De HAweb groep vervult een belangrijke functie in de communicatie met de leden. Het bureau van de Kring ondersteunt het Kringbestuur bij het realiseren van hun doelstellingen.