Klachtenregeling

 
 
Door de invoering van de klachtenwet Wkkgz is de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Midden-Nederland in 2017 opgeheven.

Volgens de klachtenwet Wkkgz moeten huisartsen vanaf 1 januari 2017 onder meer aan de volgende verplichtingen voldoen:

- aangesloten zijn bij een geschilleninstantie.

- werken met een klachtenfunctionaris.

- een klachtenregeling hebben.

LHV en InEen hebben daarom de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) opgericht. Deze landelijke geschilleninstantie biedt huisartsen de keuze voor deelname aan alleen de geschilleninstantie of deelname aan de geschilleninstantie in combinatie met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De keuze is geheel aan de huisarts zelf; aansluiten bij de SKGE of bij een andere instantie en via welke weg een klachtenfunctionaris wordt geregeld.

Meer informatie over de SKGE vindt u op www.skge.nl.