Prikbord

 
 
De kring Midden-Nederland ontvangt regelmatig interessante informatie voor, door en over de huisartsenzorg in de regio. Hier verzamelen we deze informatie.

Heeft u zelf interessante informatie voor deze pagina? Stuur dan een e-mail naar huisartsenkringmiddennederland@lhv.nl.

 

Kinderen met complex ASS kunnen snel in behandeling bij dr. Leo Kannerhuis –geen wachtlijsten!

In tegenstelling tot diverse mediaberichten over wachtlijsten in de specialistische ggz, heeft het dr. Leo Kannerhuis op dit moment geen wachtlijst. Kinderen met complex ASS uit alle regio’s van Nederland kunnen bij ons dus snel aan de slag. Op dit moment hebben wij plaats voor kinderen tot met 12 jaar in onze deeltijdgroep en in de kliniek van ons Behandelcentrum Kinderen. In ons Behandelcentrum Kinderen hebben we alle behandelingen voor kinderen onder een dak!

Voor welke kinderen geschikt?

  • Kinderen met de diagnose autisme, vaak in combinatie met andere psychiatrische en/of gedragsproblematiek, die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en waarbij eerdere behandeling geen baat heeft gehad.
  • Kinderen uit gezinnen met meerdere gezinsleden met diagnose ASS of andere systeemproblemen;
  • Kinderen waarvan de verwachting is dat zij een behandeling nodig hebben die langer dan 4 maanden duurt.

Het dr. Leo Kannerhuis:

Het dr. Leo Kannerhuis is hét landelijk expertise- en behandelcentrum dat kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis en hun naasten helpt door gespecialiseerde behandeling, onderzoek & innovatie. Ons doel is dat zij zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en op hun eigen wijze kunnen deelnemen aan de samenleving. Het dr. Leo Kannerhuis heeft het TOP-GGZ-keurmerk.

Wij behandelen een kind altijd in de context van het gezin en de omgeving waarin het opgroeit. Samen bekijken we welke behandeling het meest passend is. De behandeling bestaat uit modulair opgebouwde, transmurale behandelpaden. Vertrekpunt is: ambulant waar het kan en klinisch waar het moet. Pivotal Respons Treatment (PRT) is de centrale behandelmethodiek binnen het centrum. We werken intensief samen met scholen voor speciaal onderwijs en ook met andere partners in de geestelijke gezondheidszorg. Een behandeling duurt gemiddeld 9 tot 12 maanden.

Meer weten over behandelmogelijkheden?

Meer informatie over de deeltijdgroep kunt u krijgen bij mevr. S. Peters (Sylvia), gz-psycholoog, via s.peters@leokannerhuis.nl of via tel. 026-3523601. Voor de klinische groep kunt u contact opnemen met mevr. J. van Lent (Judith), gedragswetenschapper, j.vanlent@leokannerhuis.nl of via 026-3523601.

Meer informatie over de aanmeldprocedure en actuele wachttijden vindt u op de website www.leokannerhuis.nl.  U kunt het Aanmeldbureau ook bereiken via aanmeldbureau@leokannerhuis.nl of via tel. 026 33 97 436.  

  

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2017-2018 over antistollingsmedicatie
Antistollingsbehandeling heeft een multidisciplinair karakter. Atriumfibrilleren en veneuze trombo-embolie (VTE) zijn, mede door de vergrijzing, steeds vaker voorkomende ziektebeelden, die zowel in de eerste als tweede lijn met antistollingsmedicatie behandeld worden.

Met de toenemende erv
aring in Nederland in het voorschrijven van nieuwe middelen, rijzen ook nieuwe vragen. Wat zijn de afwegingen bij een behandelkeuze? Wie doet wat en welke overdracht qua informatie is nodig? Welke interacties verdienen extra aandacht? Wat te doen bij (spoed)ingrepen? Met de antistolling met vitamine K antagonisten houdt de Trombosedienst de INR nauwgezet onder controle en heeft als zodanig een instrument voor therapie-adherentie voorhanden. Dit geldt niet voor de DOACs, waarvoor geen routinecontrole nodig is. De grote vraag is hoe wij hiermee omgaan. Er zijn veel praktische problemen, die zich met de DOAC medicatie voor kunnen doen, en waar u als voorschrijver mee geconfronteerd kunt worden.

 

Gezien het bovenstaande is er ruim voldoende aanleiding om samen met u als huisarts het gesprek aan te gaan met cardiologen, internisten en apothekers. Wij hopen van harte op uw deelname aan een van de avonden van het Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek over Antistollingsmedicatie.

 

Meer informatie

Pijn Spreekuur 2017
Op diverse data en locaties in het land kunt u weer deelnemen aan het Pijn Spreekuur. Ook deze 6e editie vind plaats onder auspiciën van de Stichting Pijn bij Kanker.
Tijdens deze avond wordt er casuïstiek behandeld door de deskundige moderator en panelleden en is er ook voldoende ruimte om vragen te stellen. Uiteraard wordt er accreditatie aangevraagd.
 
In de bijlage vindt u meer informatie over data en locaties. Inschrijven voor één van deze bijeenkomsten is mogelijk via de congreskalender op www.bureau-prevents.nl.

Psychologische behandeling voor NAH-cliënten en hun naasten.  
Professionals in NAH staat bekend om de ambulante begeleiding bij niet-aangeboren hersenletsel. Onze ambulant begeleiders bieden praktische ondersteuning bij mensen met restklachten na hersenletsel. Sinds kort bieden wij een nieuwe dienst aan: psychologische behandeling voor NAH-cliënten en hun naasten. De psycholoog kan aan huis komen in Utrecht-stad en omstreek. Behandeling kan aangeboden worden vanuit de Basis-GGZ, of in combinatie met ambulante begeleiding vanuit een WMO indicatie. Wij informeren u graag over de mogelijkheden voor uw patiënt! Voor meer informatie over onze psychologische behandeling kunt u bellen naar Karin Rijnberg, GZ-psycholoog/neuropsycholoog op 06-331 611 35 (woensdagen) of mailen naar k.rijnberg@nah.nl. Algemene informatie vindt u op onze website: www.nah.nl.
Ook hebben wij de mogelijkheid om onze psychologen met kennis van hersenletsel naar uw praktijk te detacheren als POH-GGZ.

Medigo Uitzendbureau voor geneeskundestudenten, coassistenten en basisartsen
Afgelopen jaar heeft Medigo - uitzendbureau voor geneeskundestudenten, coassistenten en basisartsen - weer vele uitzendkrachten geleverd aan verschillende huisartsenpraktijken door heel Nederland en is onze uitzendpool en landelijke dekking nog verder toegenomen. Onze uitzendkrachten zijn daarbij naar volle tevredenheid ingezet als oa. doktersassistent gedurende ziekte, zwangerschapsverlof of gedurende het wervingsproces van een vaste medewerker.  Ook op het gebied van ondersteuning binnen de verschillende zorgprogramma's leveren wij eindejaars coassistenten en basisartsen. Overzicht van de verschillende (proces)ondersteunende werkzaamheden van onze kandidaten in de ketenzorg.
Voor meer informatie treft u hier een brief aan huisartsen en de brochure van Medigo

 

 

 

 

 

 

Kinderen met complex ASS kunnen snel in behandeling bij dr. Leo Kannerhuis –geen wachtlijsten!

In tegenstelling tot diverse mediaberichten over wachtlijsten in de specialistische ggz, heeft het dr. Leo Kannerhuis op dit moment geen wachtlijst. Kinderen met complex ASS uit alle regio’s van Nederland kunnen bij ons dus snel aan de slag. Op dit moment hebben wij plaats voor kinderen tot met 12 jaar in onze deeltijdgroep en in de kliniek van ons Behandelcentrum Kinderen. In ons Behandelcentrum Kinderen hebben we alle behandelingen voor kinderen onder een dak!

Voor welke kinderen geschikt?

-       Kinderen met de diagnose autisme, vaak in combinatie met andere psychiatrische en/of gedragsproblematiek, die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en waarbij eerdere behandeling geen baat heeft gehad.

-       Kinderen uit gezinnen met meerdere gezinsleden met diagnose ASS of andere systeemproblemen;

-       Kinderen waarvan de verwachting is dat zij een behandeling nodig hebben die langer dan 4 maanden duurt.

Het dr. Leo Kannerhuis:

Het dr. Leo Kannerhuis is hét landelijk expertise- en behandelcentrum dat kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis en hun naasten helpt door gespecialiseerde behandeling, onderzoek & innovatie. Ons doel is dat zij zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en op hun eigen wijze kunnen deelnemen aan de samenleving. Het dr. Leo Kannerhuis heeft het TOP-GGZ-keurmerk.

Wij behandelen een kind altijd in de context van het gezin en de omgeving waarin het opgroeit. Samen bekijken we welke behandeling het meest passend is. De behandeling bestaat uit modulair opgebouwde, transmurale behandelpaden. Vertrekpunt is: ambulant waar het kan en klinisch waar het moet. Pivotal Respons Treatment (PRT) is de centrale behandelmethodiek binnen het centrum. We werken intensief samen met scholen voor speciaal onderwijs en ook met andere partners in de geestelijke gezondheidszorg. Een behandeling duurt gemiddeld 9 tot 12 maanden.

Meer weten over behandelmogelijkheden?

Meer informatie over de deeltijdgroep kunt u krijgen bij mevr. S. Peters (Sylvia), gz-psycholoog, via s.peters@leokannerhuis.nl of via tel. 026-3523601. Voor de klinische groep kunt u contact opnemen met mevr. J. van Lent (Judith), gedragswetenschapper, j.vanlent@leokannerhuis.nl of via 026-3523601.

Meer informatie over de aanmeldprocedure en actuele wachttijden vindt u op de website www.leokannerhuis.nl.  U kunt het Aanmeldbureau ook bereiken via aanmeldbureau@leokannerhuis.nl of via tel. 026 33 97 436.