Kringbeleid

 
De missie en visie zijn samen te vatten in drie woorden: verbinden, ondersteunen en vernieuwen.

Missie

De Kring verenigt de bij de LHV aangesloten huisartsen in Midden-Nederland. De Kring zet zich in voor een sterke eerstelijns gezondheidszorg, met huisartsenzorg van een hoog kwaliteitsniveau. Huisartsenzorg dichtbij de patiënten en met de huisarts als poortwachter.

Visie

De Kring heeft als overtuiging dat generalistische, persoonlijke, continue huisartsenzorg leidt tot kwalitatief goede zorg tegen lage kosten. De Kring is van mening dat sterke eerstelijnszorg in gezamenlijkheid tot stand gebracht moet worden met de patiënt als uitgangspunt en de huisarts als middelpunt.

De Kring zet zich in voor:

  • Het bieden van ondersteuning en geven van advies aan leden, individueel en georganiseerd. 
  • Het stimuleren van vernieuwingen in de huisartsenzorg. 
  • Het verbinden van huisartsen(organisaties) met elkaar en met andere regionale organisaties.
  • Het vervullen van de verbindingsfunctie tussen en LHV en huisartsen in Midden-Nederland. De missie en visie zijn samen te vatten in drie woorden:

verbinden, ondersteunen en vernieuwen.