Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk

 

Met Positieve Gezondheid brengt u het werkplezier weer terug in de praktijk. Het werkelijke contact van mens tot mens geeft het gevoel weer betekenisvol bezig te zijn. In deze module doet u als zorgprofessional ervaring op in het werken met het concept
Positieve Gezondheid. U ontwikkelt uw eigen stijl om Positieve Gezondheid een plek te geven in uw dagelijkse praktijk.

Inhoud

De basismodule werken met Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk heeft als doel dat u groeit in een mindset waarbij de ander regie kan nemen over diens gezondheid en welzijn. Dat vraagt het nodige van u als professional. U moet kunnen luisteren en durven loslaten, maar ook kaders kunnen geven binnen het gesprek. Door die combinatie kan de ander leren benoemen wat voor hem belangrijk is en stappen zetten richting zijn doelen. In deze training start u met het vinden van uw eigen basis en het ervaren van het concept van Positieve Gezondheid. Wat houdt het werken op deze manier eigenlijk in en wat
zou het voor u persoonlijk betekenen? Wat zou het voor uw patiënten betekenen en wat wordt er anders aan je werk(wijze)? U leert het gespreksinstrument het spinnenweb te gebruiken als tool om samen een gesprek te starten en de ander te laten vertellen over wat er bij hem leeft. Vervolgens leert u om in te gaan op de veranderwens van de ander en hem concrete stappen te helpen benoemen die hij zelf kan zetten (met uw ondersteuning of met die van een ander). 

Praktische informatie

DoelgroepAios
Apotheekhoudend huisarts
Hid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie10 punten
KostenLeden € 625,- / Aios € 450,- / Niet-leden € 995,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of 06-46 33 23 57.

Programma

Bijeenkomst 1 live (3 uur):
In deze module doet u als zorgprofessional ervaring op hoe u persoonsgericht kan werken door te werken met het concept Positieve Gezondheid. Met een e-learning, live sessies en aan de hand van veel praktische casuistiek uit het handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk maakt u kennis met zowel het gedachtengoed als de toepassing in de praktijk. U ontwikkelt uw eigen stijl voor het voeren van een ander gesprek met Positieve Gezondheid en dit een plek te geven in uw dagelijkse werk.

Verder komt aan de orde:
• Kennismaking met het gedachtegoed Positieve Gezondheid en beweging van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag.
• Zelf ervaren van uitgangspunten Positieve Gezondheid.
• Spinnenweb bespreken en komen tot een veranderwens.
• Oefenen gesprek met de ander.

Bijeenkomst 2 live (3 uur)
• Bespreken veranderwens, eigen ervaringen delen.
• Voorwaarden voor communicatie om regie bij ander te laten en ander te stimuleren.
• Oefenen het andere gesprek i.c.m. uitleg over het actiewiel.
• Reflectie op oefening/casuïstiek praktijk/thuis.
• Focus op patiëntengroepen.
• Toepassen in de spreekkamer, de praktijk(organisatie) en in de wijk.
• Uw voornemen voor Positieve Gezondheid.

Als voorbereiding op de bijeenkomsten ontvangt u een week van te voren een e-learning (4 uur) ‘werken met Positieve Gezondheid'.

Optioneel nog intervisie of terugkombijeenkomst interactief via Zoom:
• Ophalen en delen ervaringen/casuïstiek;
• Vervolg oefenen het gesprek en bespreken randvoorwaarden implementatie

Trainer(s)
Bijzonderheden

Als deelnemer van deze cursus ontvangt u gratis het Handboek Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk/

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Is uw interesse gewekt? Volg dan de cursus in 2021 want alleen dit jaar ontvangt u als LHV lid een korting van 50%.
Tijdens het aanmelden geeft u akkoord op het volledige bedrag. Onze financiële administratie zal de 50% korting verrekenen op de factuur voordat de automatische incasso plaatsvindt.