Strategisch management

 

Cursus voor geïnteresseerde huisartsen die minimaal 1 jaar praktijkhoudend zijn.

U heeft vast gemerkt hoeveel er bij komt kijken bij het runnen van een huisartsenpraktijk. Zowel interne als externe factoren hebben invloed op het functioneren van uw praktijk: de toename van de zorgvraag, een nieuw bekostigingsmodel, substitutie van activiteiten naar de eerste lijn, etc. Het is voor u, uw medewerkers en de patiënten belangrijk dat de praktijk effectief en efficiënt is georganiseerd. Daarmee helpen we u graag.

Een datum wordt gepland in het voorjaar 2021.

Leerdoel

Om u te ondersteunen bij het opdoen van de nodige kennis en het ontwikkelen van de daarbij horende vaardigheden heeft Feducon, in samenspraak met drs. Yuri Fisscher, huisarts (LHV Academie), de tweedaagse cursus 'Strategisch management: de praktijk voor de toekomst' opgezet. Deze cursus geeft u inzicht in het ontwikkelen van een strategisch beleid voor de praktijk en reikt de vaardigheden aan, die nodig zijn om het strategische beleid te implementeren.

  • U leert de factoren herkennen die meegewogen dienen te worden in de strategische besluitvorming binnen een huisartsenpraktijk
  • U leert hoe u strategische beleid te implementeert in uw praktijk
  • U leert bepalen hoe u uw praktijk vorm wilt geven en hoe u uw visie kunt realiseren
  • U leert hoe in te spelen op verschillende relevante ontwikkelingen
Inhoud

Dag 1: Stevige analyse van de huisartsenpraktijk
De eerste dag staat in het teken van verschillende bedrijfskundige analyses. U leert op een gestructureerde manier verandering in de omgeving van de huisartsenpraktijk in kaart te brengen. Wat zijn voor u bijvoorbeeld de gevolgen van de veranderingen rondom de financiering van de huiartsenzorg? Hoe sluit uw praktijk aan op de steeds complexere zorgvraag? Welke ontwikkelingen zijn voor u relevant en welke kunt u laten lopen? Aan de hand van andere analyses brengen we de praktijk zelf in kaart.

Dag 2: De juiste keuze
De tweede dag staat in het teken van het maken van strategische keuzen, om deze vervolgens te vertalen in doelstellingen contrete acties. Aan de hand van een nieuwe of een aangepaste missie en visie maken we de strategische keuze die past bij uw praktijk en uw pe3rsoonlijke opvatting over het werken als zorgprofessional reflecteert.

De huiswerkopdrachten van deze cursus zijn zo opgesteld dat de uitkomsten direct in het beleidsplan opgenomen kunnen worden.

 

Praktische informatie

DoelgroepApotheekhoudend huisarts
Praktijkhouder
Praktijkmanager
Accreditatie16 punten
KostenLeden € 750,- / Aios € 375,- / Niet-leden € 1600,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085 - 0480059.

Trainer(s)
Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Een datum wordt gepland in het najaar 2021.