Bestuur

 
De huisartsenkring Midden-Nederland is de vereniging van de huisartsen in de regio Midden-Nederland. Zij behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen als vertegenwoordiging van en naar de LHV en in overleg met regionale zorgverzekeraars en andere partijen in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Ondersteuning vindt plaats vanuit het LHV-bureau Midden-Nederland.

Het bestuur van huisartsenkring bestaat per juni 2019 uit:

Tom Rebholz, voorzitter: t.rebholz@huisartsenkringmiddennederland.nl

Nienke van Delden: n.van.delden@huisartsenkringmiddennederland.nl

Esther van Osselen: e.van.osselen@huisartsenkringmiddennederland.nl