Bestuur

 
 
De huisartsenkring Midden-Nederland is de vereniging van de huisartsen in de regio Midden-Nederland. Zij behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen als vertegenwoordiging van en naar de LHV en in overleg met regionale zorgverzekeraars en andere partijen in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Ondersteuning vindt plaats vanuit het LHV-bureau Midden-Nederland.