Ledenraad

 
Naast de LHV-Ledenraad is er ook een Ledenraad Kring Midden-Nederland.

Ledenraad Kring Midden-Nederland

Toegang tot de Ledenraad van de Kring Midden-Nederland hebben de afgevaardigden, het Kringbestuur, alle leden van de LHV-huisartsenkring die niet geschorst zijn alsmede het bestuur en het bureau van de LHV. Indien u als lid, niet zijnde een afgevaardigde, de Ledenraad als toehoorder wilt bijwonen, verzoeken wij u zich voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering aan te melden, via huisartsenkringmiddennederland@lhv.nl.

De ledenraad en het kringbestuur hebben samen werkafspraken gemaakt.

Samenstelling en vergaderdata

De samenstelling van de Ledenraad en de vergaderdata vindt u op HAweb.

Ledenraad LHV

De Ledenraad is het hoogste orgaan van de LHV en komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Alle huisartsenkringen hebben twee afgevaardigden in de Ledenraad.