Ledenraad

 
 
Naast de LHV-Ledenraad is er ook een Ledenraad Kring Midden-Nederland.

Ledenraad Kring Midden-Nederland

Toegang tot de Ledenraad van de Kring Midden-Nederland hebben de afgevaardigden, het Kringbestuur, alle leden van de LHV-huisartsenkring die niet geschorst zijn alsmede het bestuur en het bureau van de LHV. Indien u als lid, niet zijnde een afgevaardigde, de Ledenraad als toehoorder wilt bijwonen, verzoeken wij u zich voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering aan te melden, via huisartsenkringmiddennederland@lhv.nl.

De ledenraad en het kringbestuur hebben samen werkafspraken gemaakt.

Ledenraad LHV

De Ledenraad is het hoogste orgaan van de LHV en komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Alle huisartsenkringen hebben twee afgevaardigden in de Ledenraad.