Lidmaatschap

 
Als Huisartsenkring Midden-Nederland voeren wij overleg met lokale en regionale partijen, zoals andere zorgverleners(groepen), gemeenten en verzekeraars. Door onze krachten regionaal te verenigen, zorgen we voor een krachtig geluid vanuit de huisartsen. Uw steun en input zijn daarom van groot belang voor ons.

Als lid van Huisartsenkring Midden-Nederland profiteert u van de inzet en betrokkenheid van de kring door:

 • ondersteuning en advies aan leden, individueel en georganiseerd
 • stimuleren van vernieuwingen in de huisartsenzorg
 • verbinden van huisartsen(organisaties) met elkaar en met andere regionale organi-saties

dat realiseren we door:

 • uitwisseling van informatie tussen de LHV en huisartsen in Midden-Nederland
 • activiteiten voor waarnemers, via de wagro, zoals FTO’s en wagro-cafés
 • toegang tot belangrijke en actuele dossiers via onze website
 • informeren over actuele zaken via de nieuwsbrief
 • netwerkbijeenkomsten, themabijeenkomsten, uitwisseling best practices
 • afsluiten van zorg-inhoudelijke raamovereenkomsten
 • ontwikkelen van innovatieve ondersteuning
 • direct toegang tot HAweb

Door lid te zijn van de LHV kunnen wij ook op landelijk niveau het belang van de huisartsen behartigen. Daarnaast kunt u bij het landelijk verenigingsbureau terecht voor aller-hande gratis dienstverlening (zoals advies op het terrein van juridische zaken, HRM en praktijkvoering). Tevens krijgt u als lid van de LHV korting op nascholingen, op bouwadvies, op verzekeringen, op praktijkwebsites, enzovoort. Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap van de LHV.

Door het lidmaatschap van de LHV bent u automatisch ook aangesloten bij de artsenfederatie KNMG. U kunt daardoor gebruik maken van hun dienstverlening op medisch-ethisch en juridisch vlak (o.a. de Artseninfolijn) en krijgt een abonnement op vakblad Medisch Contact.

Kringcontributie 2022

Door de coronapandemie en de daaruit voortgekomen maatregelen van de overheid, konden niet alle geplande activiteiten uit het jaarplan 2021 worden uitgevoerd. Fysieke bijeenkomsten en overleggen in 2021 zijn grotendeels omgezet naar online met als gevolg dat de begrote kosten niet zijn gemaakt. Dit heeft geleid tot een overschot op de algemene reserve. Net als vorig jaar, geven wij dit weer terug aan onze leden via een korting van € 50,- op de Kringcontributie 2022. Dit betekent dat voor het lidmaatschap van Kring Midden-Nederland per 1 januari 2022 dezelfde contributiebedragen gelden als voor 2021. De korting van € 50,- wordt hiermee verrekend zoals te zien is in onderstaande tabel:

Inkomensklasse 

Contributiebedrag
excl. korting 

Contributiebedrag
incl. korting*

 Huisarts 0: € 0 - 50.000

 € 135

 € 85

 Huisarts 1: € 50.001 - 75.000

 € 170

€ 120 

 Huisarts 2: € 75.001 - 105.000

 € 205

 € 155

 Huisarts 3: € 105.001 - 135.000

 € 247

 € 197

 Huisarts 4: € 135.000 +

 € 317

 € 267

* éénmalige korting van € 50,- op de Kringcontributie 2022 als gevolg van de coronacrisis

De contributie voor het lidmaatschap van de LHV bestaat uit een landelijk deel en een huisartsenkring-deel. U kunt zelf berekenen wat de landelijke contributie voor u is.

Aanmelden

Of wilt u uw lidmaatschap wijzigen of opzeggen?